Щодо проведення суб’єктами господарювання навчання з питань охорони праці на підставі декларації ...

Щодо проведення суб’єктами господарювання навчання з питань охорони праці на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - Порядок).

Додатком 6 до Порядку встановлено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі Декларації відповідності  (далі - Перелік).

 

Згідно з пунктом 8 Переліку до таких робіт відносяться, зокрема:

навчання з питань охорони праці працівників;

професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Декларація відповідності надається до територіального органу Держгірпромнагляду суб’єктом господарювання, для якого навчання з питань охорони праці працівників, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, є одним із видів господарської діяльності.

Згідно із статтею 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» регулюються принципи державної політики виключно у сфері господарської діяльності.

Таким чином, навчання з питань охорони праці працівників на власному підприємстві не може бути розцінено, як здійснення господарської діяльності.

Посадові особи та працівники згідно з вимогами пунктів 4.3, 4.4, 5.5  та розділів 6 і 7 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 231/1051 (далі - Типове положення), проходять навчання і перевірку знань безпосередньо на підприємстві.

Такі види навчання з питань охорони праці регулюється відповідним положенням підприємства, розробленим та затвердженим роботодавцем з урахуванням вимог Типового положення і не потребують надання Декларації відповідності.

В правовій системі України постанови Кабінету Міністрів України мають вищу юридичну силу, ніж накази центральних органів виконавчої влади, зареєстровані у встановленому порядку Міністерством юстиції України. Тому норми Типового положення можуть застосовуватись лише в тій частині, що не суперечать вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107.

Враховуючи вищезазначене, суб’єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це територіальний орган Держгірпромнагляду у формі Декларації відповідності.

Суб’єкти господарювання, які раніше надали інформацію згідно з вимогами пункту 1.4 Типового положення, не надають територіальному органу Держгірпромнагляду Декларацію відповідності.

Наявність зареєстрованої декларації дає підстави територіальному органу проводити згідно з чинним законодавством перевірку знань з питань охорони праці або брати участь його посадовим особам у складі відповідних комісій з перевірки знань.

До Типового положення будуть внесені відповідні зміни з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107.

Перший заступник Голови                              В. А. Шайтан

 

Телефонна "Гаряча лінія"

(044) 289-72-94
щовівторка
з 14.30 до 15.30

графік проведення

 
Урядова телефонна
"Гаряча лінія"

0-800-507-309
пн.-пт. з 8.00 до 21.00
сб. з 8.00 до 19.00
графік проведення

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

Вверх